CONGRESSOS

CONGRESSOS

Paola Bellomi (Università degli Studi di Siena):

“Grandezas y miserias de una cultura marginada: la literatura judeo-ibérica en Italia”.

Javier Ruiz Astiz (Universidade da Coruña):

“El pecado nefando en el siglo de Oro: fuentes archivísticas y bibliográficas”

Rosanna Cantavella (Universitat de València):

“La marginalitat del poema 86 dins l’obra d’Ausiàs March”

Jacob Mompó (Universitat Catò- lica de València):

“Literatura prohibida, robatori i fuga de les presons del Sant Ofici. El procés contra Pere Bagés”

Hèctor Sanchis (Universitat de Va- lència):

“L’abús sobre els marginats: un clergue sodomita i uns infants malalts”

M. Àngeles Herrero (Universitat d’Alacant):

“Sor Teresa de San Bruno (165?-1722): abadessa, fundadora i biògrafa per obediència”

Robert March (Universitat de València):

“Opicinus de Canistris, cartògraf i monjo medieval”